Wettelijke vermelding

Uitgever / Host

www.dhcbeauty.com/nl/ website (hierna te noemen “de Site”) wordt gepubliceerd en gehost door de vennootschap DHC UK Ltd., een vennootschap met een maatschappelijk kapitaal van 885.000 pond, met maatschappelijke zetel te Units 2-3 Sovereign Park, Laporte Way, Luton , LU4 8EL, Engeland, een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ingeschreven bij Companies House in Engeland onder het nummer 05916949. Deze voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van deze Site. Lees ze zorgvuldig door voordat u deze Site gebruikt. Uw gebruik van de Site geeft aan dat u deze voorwaarden aanvaardt. Indien u deze voorwaarden niet aanvaardt, dan mag u de Site niet gebruiken.

Toepasselijk recht

Op de Site en deze wettelijke vermeldingen is de Franse wetgeving van toepassing.

Intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Site

De Site is een intellectueel werk beschermd door het recht op intellectueel eigendom. De Site en elk van zijn componenten (zoals merken, logo’s, foto’s, afbeeldingen, illustraties, teksten, videoclips…) zijn het exclusieve eigendom van DHC en enkel DHC behoudt het exclusieve recht op het gebruik van de intellectuele eigendomsrechten en de persoonlijke rechten. Het gebruiksrecht geeft enkel recht op de raadpleging van de Site en houdt geen toewijzing van een licentie of andere rechten in.
Reproductie van materiaal op de Site is uitsluitend toegestaan voor informatieve en strikt persoonlijke doeleinden en voor privégebruik. Elke reproductie of voorstelling, geheel of gedeeltelijk, van de Site of een van de onderdelen, op welke drager, in welke vorm en voor welk doel dan ook, met inbegrip van commerciële doeleinden, is uitdrukkelijk verboden.

Het gebruik van de Site

DHC streeft ernaar om de inhoud van de Site bij te werken en om gebruikers te voorzien van juiste informatie. DHC kan echter niet instaan voor de juistheid, precisie of volledigheid van de gegevens op de Site. DHC wijst alle aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of weglatingen met betrekking tot de gegevens beschikbaar op de Site en voor schade als gevolg van frauduleuze inbraak door een derde partij die leidt tot de wijziging van bovengenoemde gegevens af.

Toegang tot de Site

DHC streeft ernaar om de Site toegankelijk te houden, zonder de verplichting om aldus te handelen. Het wordt bij deze verduidelijkt dat de toegang tot de Site omwille van onderhoud, bijwerkingen en bepaalde technische redenen kan worden onderbroken. DHC is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor deze onderbrekingen en de mogelijke gevolgen voor de Gebruiker.

Beperking van Aansprakelijkheid

DHC is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten en schade als gevolg van frauduleuze inbraak door een derde partij die leidt tot wijziging van de informatie beschikbaar op de Site, en meer in het algemeen voor enige schade, direct of indirect, ongeacht de oorzaak, oorsprong, aard of de gevolgen, veroorzaakt door de toegang van derden tot de Site of het onvermogen van derden om toegang te verkrijgen tot de Site.
DHC kan in het bijzonder niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan de computer van de gebruiker na hun bezoek aan deze Site.

Wijzigingen van de Voorwaarden

DHC behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik de gebruiksvoorwaarden van deze Site te wijzigen, in het bijzonder om te voldoen aan nieuwe wetten of regels of om de gebruikerservaring van de Site te verbeteren. Elke wijziging van het gebruik van de Site wordt in dit onderdeel opgenomen.